Contact Us

Kontakt z nami


tel./fax: +48 74 867 14 50
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 
8.00-15.00

Godziny otwarcia

 

00 800 67 89 1011

 

eco slim

Jesteś na stronie:

O nas

O nas
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kłodzko  działa przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej

Naszą misją jest zapewnienie lokalnej obecność wszystkim instytucjom Unii Europejskiej. Współpraca z  partnerami społecznymi czynnie zaangażowanymi w działalność informacyjną. Uzupełniamy i wspieramy prace Przedstawicielstw Komisji Europejskiej i Biur Informacyjnych Parlamentu Europejskiego na poziomie lokalnym i regionalnym.

Więcej…
Jesteśmy na Facebooku

EKD - czyli Europejski Klub Dyskusyjny

Naszym celem jest zapewnienie forum wymiany myśli i poglądów grup społecznie zaangażowanych. Zapewniając zasady prowadzenia kulturalnej dyskusji przyczyniamy się do upowszechniania idei emancypacji społecznej, sprawiedliwości i równości społecznej oraz podmiotowości obywatelskiej.

 

Titan gel
A medicine for erection problems!
https://phytonutrition-sante.com/pl/titan-gel-opinia/


Poprzez EKD popularyzujemy profesjonalny sposób wymiany poglądów, otwarcie i rzetelnie informujemy o krajach europejskich i działalności instytucji unijnych. Prowadzimy rozmowy na temat bieżących wydarzeń kulturalnych, społecznych oraz politycznych w Polsce i Europie.

 

Zadania EKD:

 

1. Popularyzowanie wiedzy na temat Europy.

 

2. Propagowanie obywatelskiej postawy i wdrażanie zasad demokracji uczestniczącej. 

 

3. Rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych świadomości europejskiej.

 

Fito spray
The preparation for the muscle mass!
https://phytonutrition-sante.com/pl/fito-spray-opinie/


4. Budowanie świadomej potrzeby współpracy wszystkich obywateli. 

 

5. Rozwijanie wśród europejczyków poczucia odpowiedzialności za prawo, ochronę przyrody, 

   i powszechne dobra  kultury.

 

6. Poznawanie historii, kultury, tradycji państw Europy.

 

7. Kreowanie postaw świadomej akceptacji różnorodności etnicznej, kulturowej,     światopoglądowej i językowej.

 

 

Kalendarz

Punkty Europe Direct w Polsce

Punkty Europe Direct w Polsce.