• Komisja Europejska zainaugurowała europejski paszport umiejętności w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, czyli narzędzie opracowane w celu ułatwienia kontaktów między osobami poszukującymi pracy i pracodawcami w tym sektorze w Europie. Paszport jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. W przyszłości zostanie rozszerzony na inne sektory.

  • Przez 27 lat program Erasmus umożliwił studentom pobyt za granicą, poszerzanie horyzontów i podnoszenie kwalifikacji. Promowane dzięki niemu umiejętności nie tylko przyczyniają się do ukształtowania wśród młodych ludzi poczucia przynależności do europejskiej rodziny, lecz również zwiększają ich szanse na zatrudnienie i poprawiają perspektywy kariery.

  • System będzie dostarczał informacji w czasie rzeczywistym. Satelity umieszczone na orbicie w ubiegłym tygodniu są czynne i kontrolowane przez Centrum Operacji ESA w Darmstadt, Niemcy. 

Contact Us

Kontakt z nami


tel./fax: +48 74 867 14 50
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 
8.00-15.00

Godziny otwarcia

 

00 800 67 89 1011

 

mibiomi patches

Jesteś na stronie:

O nas

O nas
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kłodzko  działa przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej

Naszą misją jest zapewnienie lokalnej obecność wszystkim instytucjom Unii Europejskiej. Współpraca z  partnerami społecznymi czynnie zaangażowanymi w działalność informacyjną. Uzupełniamy i wspieramy prace Przedstawicielstw Komisji Europejskiej i Biur Informacyjnych Parlamentu Europejskiego na poziomie lokalnym i regionalnym.

Więcej…
Jesteśmy na Facebooku

Priorytety Komsji Europejskiej

Włącz się do debaty  Zarządzanie gospodarką  Europa 2020

Europe Direct Kłodzko - Aktualności:

20 mln euro na inwestycje w porcie lotniczym w Gdańsku z funduszy regionalnych

Komisja Europejska zatwierdziła kwotę 20,2 mln euro z Funduszu Spójności na budowę drugiego terminala pasażerskiego w porcie lotniczym w Gdańsku. Port ten jest jednym z ośmiu polskich portów lotniczych włączonych do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), której celem jest wyrównywanie różnic pomiędzy sieciami transportowymi w poszczególnych państwach członkowskich oraz eliminowanie wąskich gardeł, nadal utrudniających sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Prolesan pure
Know the Strength of active ingredients in the fight against obesity!
https://phytonutrition-sante.com/pl/prolesan-pure-opinia/


Port lotniczy w Gdańsku jest najważniejszym tego typu obiektem i jedynym międzynarodowym, regionalnym portem lotniczym w województwie pomorskim. Inwestycja unijna skutkuje większą jego przepustowością oraz nowymi połączeniami lotniczymi, a także gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Realizację projektu zakończono w 2012 r. i obecnie port lotniczy może obsługiwać do 5 mln pasażerów rocznie.

„Rozbudowa portu lotniczego w Gdańsku będzie miała pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy województwa pomorskiego. Inwestycja ta, skutkującą większą przepustowością portu lotniczego, ułatwi rozwój Trójmiasta jako ważnego ośrodka gospodarczego i podniesie poziom życia wielu Polaków. Spowoduje także, że region stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla turystów i przedsiębiorców. Istotny jest również fakt, że port lotniczy stanowi element transeuropejskiej sieci transportowej, która usprawni funkcjonowanie jednolitego rynku w Europie, niosącego tyle korzyści dla Polski od czasu jej wstąpienia do UE dziesięć lat temu.” - Powiedział komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn.

Biostenix sensi oil
https://phytonutrition-sante.com/pl/biostenix-sensi-oil-opinie/
The best hearing aid!


Inwestycja jest realizowana w ramach programu „Infrastruktura i środowisko” i jest finansowana z priorytetowej linii budżetowej „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”. Unia Europejska przeznaczy z Funduszu Spójności kwotę 20,2 mln euro na tę inwestycję, wartą 57,4 mln euro.

Polsce przyznano około 67 mld euro w ramach polityki spójności w latach 2007-2013 oraz 77,3 mld euro (wg cen bieżących) na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje:

Duże projekty

Europejska polityka spójności w Polsce

Kalendarz

Punkty Europe Direct w Polsce

Punkty Europe Direct w Polsce.