• Komisja Europejska zainaugurowała europejski paszport umiejętności w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, czyli narzędzie opracowane w celu ułatwienia kontaktów między osobami poszukującymi pracy i pracodawcami w tym sektorze w Europie. Paszport jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. W przyszłości zostanie rozszerzony na inne sektory.

  • Przez 27 lat program Erasmus umożliwił studentom pobyt za granicą, poszerzanie horyzontów i podnoszenie kwalifikacji. Promowane dzięki niemu umiejętności nie tylko przyczyniają się do ukształtowania wśród młodych ludzi poczucia przynależności do europejskiej rodziny, lecz również zwiększają ich szanse na zatrudnienie i poprawiają perspektywy kariery.

  • System będzie dostarczał informacji w czasie rzeczywistym. Satelity umieszczone na orbicie w ubiegłym tygodniu są czynne i kontrolowane przez Centrum Operacji ESA w Darmstadt, Niemcy. 

Contact Us

Kontakt z nami


tel./fax: +48 74 867 14 50
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 
8.00-15.00

Godziny otwarcia

 

00 800 67 89 1011

 

bioveliss tabs

Jesteś na stronie:

O nas

O nas
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kłodzko  działa przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej

Naszą misją jest zapewnienie lokalnej obecność wszystkim instytucjom Unii Europejskiej. Współpraca z  partnerami społecznymi czynnie zaangażowanymi w działalność informacyjną. Uzupełniamy i wspieramy prace Przedstawicielstw Komisji Europejskiej i Biur Informacyjnych Parlamentu Europejskiego na poziomie lokalnym i regionalnym.

Więcej…
Jesteśmy na Facebooku

Priorytety Komsji Europejskiej

Włącz się do debaty  Zarządzanie gospodarką  Europa 2020

Europe Direct Kłodzko - Aktualności:

Warunki pracy Europejczyków - sondaż Eurobarometru

 

Chociaż większość pracowników jest zadowolonych ze swoich warunków pracy (średnio 77 proc. w UE), istnieje bardzo duża rozbieżność pomiędzy państwami członkowskimi. Analiza wpływu  kryzysu gospodarczego na warunki pracy, pokazała, że nieco ponad połowa (europejskich pracowników postrzega warunki pracy w swoim kraju jako dobre (53 proc., w Polsce 38 proc.), większość (57 proc.) uważa jednak, że pogorszyły się one w ciągu ostatnich 5 lat (w Polsce uważa tak 46 proc.); w Danii poziom satysfakcji osiąga 94 proc., a w Grecji 34 proc. (w Polsce wskaźnik ten wynosi 75 proc.). Ogólnie większość pracowników wyraża wysoki poziom zadowolenia z godzin pracy (80 proc.) oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (85 proc.).Sondaż Eurobarometru przeprowadzony w 28 państwach członkowskich ujawnia, że:

• ponad 80 proc. respondentów w Danii, Luksemburgu, Finlandii i Holandii uważa warunki pracy w swoim kraju za dobre. Na poziomie indywidualnych pracowników pierwsze miejsce w rankingu zajmuje Dania (94 proc. pracowników zadowolonych ze swoich warunków w miejscu pracy) a Austria i Belgia – drugie miejsce (9 na 10 zadowolonych pracowników). Zaraz za nimi plasują się Finlandia (89 proc.), Wielka Brytania i w Estonia (88 proc. w obu krajach);

• Grecja z kolei ma najniższy wskaźnik zadowolenia na poziomie krajowym (16 proc.) i jest jedynym krajem, w którym mniej niż połowa respondentów była zadowolona ze swoich obecnych warunków pracy (38 proc.);

• poziom zadowolenia jest niższy na szczeblu krajowym w Chorwacji (18 proc.), w Hiszpanii (20 proc.), we Włoszech (25 proc.), w Bułgarii (31 proc.), w Słowenii, Portugalii i Rumunii (32 proc. w każdym z tych krajów), a także na Słowacji (36 proc.) i w Polsce (38 proc.).

Wiele różnych czynników może być powodem takich wyników: kontekst społeczny i gospodarczy, na który miał wpływ kryzys, ale także bardziej strukturalne cechy dotyczące dialogu społecznego, strategii politycznych i prawa pracy, które mogą różnić się w zależności od sytuacji danego kraju UE.

Ostelife
Osteoarthritis - the rescue!
https://phytonutrition-sante.com/pt-pt/ostelife-opinioes/


Inne ważne wnioski z sondażu wskazują na istnienie pola do poprawy, w szczególności w opisanych niżej obszarach:

• znaczna liczba ustaleń potwierdza zwiększenie intensywności pracy. Stres wyraźnie jawi się jako najważniejsze dostrzegane zagrożenie w miejscu pracy (53 proc. pracujących respondentów). Ponadto niezadowolenie dotyczące ilości i tempa pracy oraz długich dni roboczych (ponad 13 godzin) jest bardziej rozpowszechnione niż inne kwestie, takie jak brak zainteresowania zadaniami lub nieodpowiednie okresy odpoczynku w wymiarze tygodniowym lub rocznym;

• w zakresie organizacji pracy, w odniesieniu do równowagi między pracą a życiem prywatnym, 40 proc. respondentów oświadcza, że nie oferuje się im możliwości wykorzystania elastycznych warunków pracy zawodowej;

w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy mniej niż jedna trzecia pracowników oświadczyła, że w ich miejscu pracy istnieją środki mające na celu zapobieganie powstającym zagrożeniom (np. spowodowanym nanotechnologiami i biotechnologiami) lub skierowane do przewlekle chorych i starszych pracowników. Wraz ze stresem, niezadowalająca ergonomia jest postrzegana jako jedno z najbardziej istotnych zagrożeń w miejscu pracy. 28 proc. respondentów wskazuje powtarzalne ruchy i męczące lub bolesne pozycje jako główne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, a 24 proc. – codzienne podnoszenie, przenoszenie lub przemieszczanie ładunków.

Więcej

Flash Eurobarometr wyniki dla Polski

Prawo Pracy w UE

Kalendarz

Punkty Europe Direct w Polsce

Punkty Europe Direct w Polsce.