• Komisja Europejska zainaugurowała europejski paszport umiejętności w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, czyli narzędzie opracowane w celu ułatwienia kontaktów między osobami poszukującymi pracy i pracodawcami w tym sektorze w Europie. Paszport jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. W przyszłości zostanie rozszerzony na inne sektory.

  • Przez 27 lat program Erasmus umożliwił studentom pobyt za granicą, poszerzanie horyzontów i podnoszenie kwalifikacji. Promowane dzięki niemu umiejętności nie tylko przyczyniają się do ukształtowania wśród młodych ludzi poczucia przynależności do europejskiej rodziny, lecz również zwiększają ich szanse na zatrudnienie i poprawiają perspektywy kariery.

  • System będzie dostarczał informacji w czasie rzeczywistym. Satelity umieszczone na orbicie w ubiegłym tygodniu są czynne i kontrolowane przez Centrum Operacji ESA w Darmstadt, Niemcy. 

Contact Us

Kontakt z nami


tel./fax: +48 74 867 14 50
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 
8.00-15.00

Godziny otwarcia

 

00 800 67 89 1011

 

goji cream

Jesteś na stronie:

O nas

O nas
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kłodzko  działa przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej

Naszą misją jest zapewnienie lokalnej obecność wszystkim instytucjom Unii Europejskiej. Współpraca z  partnerami społecznymi czynnie zaangażowanymi w działalność informacyjną. Uzupełniamy i wspieramy prace Przedstawicielstw Komisji Europejskiej i Biur Informacyjnych Parlamentu Europejskiego na poziomie lokalnym i regionalnym.

Więcej…
Jesteśmy na Facebooku

Priorytety Komsji Europejskiej

Włącz się do debaty  Zarządzanie gospodarką  Europa 2020

Europe Direct Kłodzko - Aktualności:

Unijny program obserwacji Ziemi

Copernicus to unijny program obserwacji Ziemi, zapewni regularne monitorowanie podsystemów Ziemi: atmosfery, oceanów i powierzchni kontynentów, dostarczając wiarygodnych i zweryfikowanych informacji o gwarantowanej jakości na potrzeby szerokiej gamy zastosowań i podejmowania decyzji dotyczących środowiska i bezpieczeństwa. Umieszczenie satelity Sentinel 1A na orbicie to kamień milowy w rozwoju programu Copernicus. Odpowiednie dane pochodzące z obserwacji Ziemi będą przekazywane na potrzeby usług operacyjnych niemal w czasie rzeczywistym.

Eco slim
The preparation for the muscle mass!
https://phytonutrition-sante.com/nl/eco-slim-meningen/

Dostarczając informacji pochodzących z obserwacji Ziemi, program Copernicus przyczyni się do realizacji ważnego zadania, jakim jest monitorowanie naszego środowiska naturalnego i stanu bezpieczeństwa. Dane dostarczone przez tego satelitę umożliwią poczynienie znacznych postępów w poprawie bezpieczeństwa morskiego, monitorowaniu zmian klimatu i w zapewnianiu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych.

Sentinel-1 jest pierwszą z sześciu misji w ramach inicjatywy Copernicus. Misja Sentinel-1 polega na umieszczeniu na orbicie okołobiegunowej konstelacji dwóch satelitów, Sentinel-1A i Sentinel-1B, o wspólnej płaszczyźnie orbity, działających przez całą dobę i dokonujących obrazowania przy użyciu radaru z syntezą apertury (SAR).

Sentinel-1A może pracować w czterech trybach obrazowania o różnej rozdzielczości (do 10 m) i zasięgu (do 250 km), zapewniając niezawodne i regularne monitorowanie rozległej przestrzeni. Satelita ten zaprojektowany został do pracy w odpowiednio zaprogramowanym trybie, umożliwiającym wysokiej rozdzielczości obrazowanie wszystkich obszarów lądowych, stref przybrzeżnych i szlaków żeglugowych na Ziemi, a także obrazowanie powierzchni mórz i oceanów. Zapewnia to niezbędną w przypadku usług operacyjnych niezawodność działania i pozwala na tworzenie spójnego długoterminowego archiwum danych na użytek zastosowań wymagających długich szeregów czasowych.

Sentinel-1A posłuży między innymi do:

• monitorowania pokrywy lodowej na morzach i środowiska Arktyki;

• obserwacji środowiska morskiego, w tym monitorowania wycieków ropy i wykrywania statków w ramach zapewniania bezpieczeństwa na morzu;

• monitorowania zagrożeń związanych z ruchami powierzchni ziemi, takimi jak osuwiska;

• odwzorowywania powierzchni lądowej na potrzeby monitorowania stanu lasów, zasobów wody i gleb oraz zrównoważonego rolnictwa;

• tworzenia map na potrzeby pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych;

• monitorowania klimatu.

W rozporządzeniu dotyczącym programu Copernicus, co do którego osiągnięto już porozumienie polityczne między Radą Ministrów UE i Parlamentem Europejskim, określono cele, sposób zarządzania i finansowanie programu (przewidziany budżet to ok. 4,3 mld euro) na lata 2014-2020.

Waist trainer
It will increase the effects of weight loss , even several times!
https://phytonutrition-sante.com/nl/waist-trainer-meningen/


Program Copernicus przyczyni się również do tworzenia przez przedsiębiorstwa w Europie nowych miejsc pracy i przyniesie nowe możliwości biznesowe, między innymi w postaci usług w zakresie gromadzenia i rozpowszechniania danych na temat środowiska, wspomoże on również rozwój samego przemysłu kosmicznego. Wiele innych gałęzi gospodarki, takich jak sektor transportu, wydobycia ropy naftowej i gazu, ubezpieczeń i rolnictwa, skorzysta pośrednio z precyzyjnych i wiarygodnych danych pochodzących z obserwacji Ziemi.

 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, program Copernicus może przynieść korzyści finansowe w wysokości około 30 mld euro i przyczynić się do stworzenia około 50 tys. miejsc pracy w Europie do 2030 r. Ponadto przyjęty w ramach programu Copernicus system rozpowszechniania danych i świadczenia usług informacyjnych na zasadzie otwartego dostępu pomoże obywatelom, przedsiębiorcom, naukowcom i decydentom w uwzględnieniu wymiaru środowiskowego we wszystkich ich działaniach i w procesie podejmowania decyzji.

 

http://bit.ly/OvNDJS

http://copernicus.eu

ESA

Kalendarz

Punkty Europe Direct w Polsce

Punkty Europe Direct w Polsce.